Отговори на Ваши въпроси

 Ако имате въпрос, на който желаете да получите отговор тук, моля не се колебайте да го изпратите на адрес notar533@abv.bg

 Въпрос:
Ако имуществото се води само на името на единия от съпрузите, необходимо ли е присъствието на другия съпруг при продажба на това имущество?
Отговор:
Да. Ако имуществото е придобито по време на брака с покупко-продажба, то същото съгласно Семейния кодекс се явява обща собственост на двамата съпрузи

Въпрос:
Ако в пълномощното не е посочено до кога е валидно, то има ли определен  срок на действие?
Отговор:
В случай, че в пълномощното не е посочен конкретен срок на валидност, то същото по силата на закона се счита за безсрочно. Поради това, че процедурата по оттегляне на пълномощно е сложна за осъществяване, Ви съветваме всички пълномощни, които подписвате да обвързвате с определен срок на действие.

Въпрос:
Необходимо ли е при заверка на пълномощно пред нотариус да присъства и упълномощаваното лице?
Отговор:
Не. При нотариална заверка на пълномощно се изисква пред Нотраиус да се яви лично само и единствено упълномощителят.