За Нотариуса

Нотариус Петьо Петров е завършил класическата  гимназия в град София.
През 1995 година се дипломира в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право", след което в продължение на девет години работи като адвокат в САК, в адвокатска кантора “Лазаров и партньори”. Специализира в областта на вещното, облигационното и търговското право.
През 2004 г. е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България като нотариус с регистрационен № 533.

Учредител и член на Българската асоциация за европейско право.
Владее руски, френски и английски език.

Местоположение - гр.София